Zapraszenie na spotkanie w Stowarzyszeniu Interim Managerów

Zapraszam na spotkanie w Stowarzyszeniu Interim Managerów przy ul. Koszykowej 69 (wejście od ul. Noakowskiego) o godz. 18.00 w piątek 20 września 2013.

Tematem mojego wystąpienia a potem dyskusji będzie rola Interim Managerów w redukcji deficytów kapitału ludzkiego w rodzinach biznesowych.

Brzmi uczenie, ale krótko mówiąc, chodzi o to, w jaki sposób nie samym doradztwem ale także czynnym udziałem zewnętrznych menadżerów można asekurować i optymalizować przekazanie przywództwa między pokoleniami w biznesie rodzinnym. Będziemy rozmawiać o tym, jak FAKTYCZNIE wspierać rodziny biznesowe w procesach sukcesji, wykonując z nimi zadania, a nie tylko opowiadając o problemach.

Zobacz również