Wieczór wyborczy razem twórcami narzędzia monitorującego obietnice wyborcze

Wieczór wyborczy razem twórcami narzędzia monitorującego obietnice wyborcze:Mam prawo wiedzieć.

Jako ekspert brałem udział w pracach nad sekcją ekonomiczną i podatkową kwestionariusza monitorującego obietnice wyborcze kandydatów do Sejmu i Senatu. To początek pracy, do której mam nadzieję wciągnąć także innych przedstawicieli środowiska firm rodzinnych. Politycy mają wpływ na losy firm rodzinnych. Politykom nie można odpuszczać i pozostawiać samych sobie. Nie przyglądać się ich aktywności lub bierności.  Nie będzie udanych sukcesji polskich firm rodzinnych, o ile procesy te nie będą ulokowane w przyjaznym otoczeniu. W przeciwnym razie większe firmy 'wyjadą’, a w mniejszych kolejne pokolenia będą obawiać się barier ze strony własnego Państwa. Cieszę się, że mogę coś zrobić dla polepszenia klimatu wokół firm rodzinnych i włączenia tego tematu do świadomości polityków. Kwestionariusze, w których znajdują się m.in. pytania o stosunek do firm rodzinnych otrzymało ponad 830 kandydujących do polskiego Parlamentu. Wielu z nich przyznało, że dopiero kwestionariusz Mam Prawo Wiedzieć uświadomił im, co ich czeka w ławach sejmowych i senackich.

Zobacz również