VIII u-Rodziny 2015

Kolejne, VIII u-Rodziny 2015 w Opolu. Więcej informacji i refleksji opublikuję później a na szybko rejestruję zainteresowanie mediów moimi wypowiedziami. Na przykład na temat badań na temat przedsiębiorczości rodzinnej przeprowadzonych przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych we współpracy z firmą badawczą TNS

Zobacz również