O partnerskich relacjach między władzą a firmami rodzinnymi. Debata w Rzeczpospolitej

 

rzeczpospolita_logo2013

Wprowadzenie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA) oraz tzw. pakietu wierzycielskiego promowane przez Ministerstwo Rozwoju skłoniło Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z redakcją dziennika Rzeczpospolita do zaproszenia do debaty. Wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem i Prezes PARP Patrycją Klarecką oraz przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej i Pracodawców RP dyskutowałem o relacjach między władzą a firmami rodzinnymi. Głównym tematem była zdolność i skłonność administracji do podejmowania decyzji z wykorzystaniem np. możliwości zawierania ugód zamiast wzajemnego ciągania się po sądach, na które urzędnicy bezpiecznie mogą zepchnąć ciężar rozstrzygania sprawy.

Czas pokaże, czy wysiłek legislacyjny da rezultaty a słowo regulacji stanie się ciałem rozstrzygnięć korzystnych dla obu stron: władzy i przedsiębiorców. Zapis debaty w linku.

Zobacz również