Fundacje rodzinne w Polsce – czy krok bliżej?

Dr Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości ujawnił w kuluarach tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy plany szybkiego przedstawienia w Zielonej Księdze wybrane regulacje tego typu obowiązujące w innych państwach unijnych.m.in. w Austrii, Holandii czy Szwecji. Celem publikacji ma być rozpoczęcie dyskusji na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję przy jednoczesnym poszanowaniu woli nestora oraz zachowaniu wartości kluczowych dla danej rodziny. A tym samym wspomóc akumulację rodzimego kapitału.

Dobrze, że władze rządowe z jednej strony poprzez regulacje zniechęcają do korzystania z rozwiązań zagranicznych, a z drugiej WRESZCIE otwierają dyskusję nad instrumentami polskiego prawa, stwarzającymi potencjalnie podobne warunki do budowania wartości naszych firm rodzinnych, a dostępnych obecnie tylko za granicą.

Czy i jak szybko uda się stworzyć nową regulację? Na pewno nie zdąży tego zrobić obecny rząd. A co zrobi nowy? To się okaże – będę blisko i na bieżąco tego tematu.

Zobacz również