Alerty biznesowe

Pandemia COVID-19 jednymi wstrząsa a drugich paraliżuje. Już 2,6 miliarda ludzi na całym świecie dotknęły obostrzenia, blokady, kwarantanny. Poza strachem o zdrowie i życie naszych bliskich jesteśmy zaniepokojeni tym, jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się … Czytaj dalej

Hiszpańska szkoła jazdy (dla firm rodzinnych)

Hiszpanie od wieków prowadzą rodzinne biznesy. Doświadczenie podpowiada im, że prowadzenie firmy przez pokolenia wymaga formowania charakteru, wiedzy i umiejętności członków rodziny oraz struktury firmy zgodnie z uznawanymi przez rodziny regułami, które umieszczanie są w „protocoles familiares”. W podobny sposób od prawie 500 lat trenuje konie i jeźdźców Hiszpańska Szkoła Jazdy w Wiedniu. Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny a zarządzanie sukcesyjne

Sejm jednomyślnie przyjął ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jako ekspert od biznesu rodzinnego uczestniczyłem w trwającym dwa i pół roku procesie tworzeniu nowego prawa. Jednak należy pamiętać, że samo nowe prawo wprowadzające instytucję zarządu sukcesyjnego nie zastąpi skutecznego zarządzania sukcesyjnego. Czytaj dalej