Nagroda ECONOMICUS

Książka :”Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne” została uhonorowana Nagrodą ECONOMICUS jako najlepsza pozycja polskiego autora, która pełni funkcję biznesowo-ekonomicznego poradnika. 
Dziennik Gazeta Prawna (DGP) oraz Narodowy Bank Polski po raz drugi nagrodził podczas listopadowych Targów Książki Akademickiej i Naukowej w Warszawie najlepsze polskie książki ekonomiczne, które ukazały się od stycznia 2011 roku na polskim rynku wydawniczym. 
Economicus - gratulacje DZP

Tegoroczny Economicus został przyznany w trzech kategoriach:

  • dla najlepszej książki promującej wiedzę ekonomiczną napisanej przez polskiego autora. W tej kategorii chodzi o wyróżnienie książek odpowiadających na pytanie dlaczego gospodarka i biznes wokół nas są takie, jakie są.
  • za najlepszą książkę polskiego autora, która pełni funkcję biznesowo-ekonomicznego poradnika. Uczy jak robić biznes, skuteczniej negocjować czy inwestować.
  • najlepsze tłumaczenie zagranicznej książki ekonomiczno-biznesowej wprowadzone na polski rynek.

Laureaci konkursu zostali wskazani przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele czołowych polskich instytucji szerzących wiedzę ekonomiczną. Zgodnie z regulaminem , najpierw redaktorzy DGP dokonali kilkuetapowej selekcji, aby przedstawić Kapitule krótkie listy, liczące po 5 pozycji, w każdej z wymienionych kategorii.

Skład kapituły
– Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
– Adam Noga – kierownik Katedry, Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, 
– Piotr Dobrołęcki – redaktor naczelny miesięcznika „Książki”, 
– Henryk Podolski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, 
– Rafał Woś, dziennikarz DGP, recenzent, ekspert z zakresu książek ekonomicznych, 
– Łukasz Korycki, z-ca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej 
– prof. Małgorzata Zaleska, członek Zarządu NBP 
– Ryszard Petru – przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polski
 
Oprócz nagrodzonej książki ‘Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne’, do tegorocznej nagrody Economicus zostały nominowane następujące książki:
Stefan i Andrzej Bratkowscy „Gra o jutro 2” (Studio Emka, Warszawa 2011)
Leszek Czarnecki „Biznes po prostu” (Studio Emka, Warszawa 2011)
<Łukasz Jabłoński „Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012)
Sławomir Lachowski „Droga ważniejsza niż cel” (Studio Emka, Warszawa 2012)
Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
Zenon Komar „Sztuka spekulacji po latach” (tomy 1 i 2) (Linia, Warszawa 2011)
Marek Panfil, Andrzej Szablewski „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki” (Poltext, Warszawa 2011)
Tomasz Bonek, Marta Smaga „Biznes w internecie” (Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012)
Maciej Samcik „Jak pomnażać oszczędności?” (Samo Sedno, Warszawa 2012)
Barbara Rozwadowska „Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem” (Studio Emka, Warszawa 2012)
Thomas Sargent, Francois Velde „Wielki problem drobniaków” (Kurhaus, Warszawa 2012)
Tomas Sedlacek „Ekonomia dobra i zła” (Studio Emka, Warszawa 2012)
Dani Rodrik „Jedna ekonomia, wiele recept” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011)
Robert Skidelsky „Keynes. Powrót mistrza” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012)
Edwin Lefevre „Wspomnienia gracza giełdowego” (Linia, Warszawa 2011)

Zobacz również