Zatrudnianie rodziny w firmie – zasady znane z góry

Nie ma cudów. Nie zawsze członkowie rodziny są najlepszymi dostępnymi na rynku pracownikami. Jednak często są zatrudniani w firmie rodzinnej. Jak ocenić zatem ich wkład w biznes?

Zacznijmy do próby wyceny umiejętności członków rodziny na rynku pracy. Uważam, że każdy członek rodziny powinien spróbować swoich sił poza firmą rodzinną. Niech poczuje smak sukcesów i porażek w życiu zawodowym, kiedy nie ma ani parasola ochronnego rodziny ale i nie ma obciążających oczekiwań. Jeśli członek rodziny nie może znaleźć sobie pracy poza firmą rodzinną, to jaką wartość wnosi do niej?

Członek rodziny powinien spełniać te same wymagania profesjonalne, co osoby spoza niej. Nie ma taryfy ulgowej! To pozwala także budować zawodową wiarygodność wobec pracowników rodzinnej firmy. Te zasady dotyczą też dyscypliny pracy. Późne lub nieregularne przychodzenie do pracy, zbyt długie przerwy na lunch, czy załatwianie prywatnych spraw w pracy na oczach kolegów, prędzej czy później skończą się kłopotami.

Prościej jest przedstawić jasne zasady pracownikom spoza rodziny. Jak ich nie akceptują, to po prostu szukają czegoś bardziej odpowiedniego dla siebie. Takie są reguły gry! Tak samo członkowie rodziny powinni znać „reguły gry” czyli zasady zatrudniania członków rodziny w firmie oraz czerpania z niej korzyści. Upraszcza to komunikację, wyznacza ograniczenia, wprowadza zasady postępowania jednakowe dla wszystkich. Zmniejsza ryzyko konfliktów wywołanych rozczarowaniami.

Zasady powinny być ustalone już wtedy, kiedy kolejne pokolenie dopiero dorasta. Powinno ono nimi „nasiąkać” w luźnych rozmowach rodzinnych, tak aby oczekiwania właściwie się kształtowały. Żeby wyobrażenia młodszego pokolenia kierowały się w stronę tego co wniosą, a nie tego co wezmą. Najgorzej jest, kiedy członek rodziny zaczyna rozglądać się za pracą i wpada na pomysł, że najprościej zacząć pod rodzinnym „parasolem ochronnym”.

Za tydzień o czterech obszarach, jakie powinny być objęte zasadami zatrudniania rodziny w firmie.

Zobacz również