VII Zjazdu Firm Rodzinnych

27-30 Listopad 2014

Baaaaardzo intensywny czas w trakcie VII Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny w Warszawie. Kto nie był niech żałuje. Bardzo dużo pozytywnej energii. Wykładniczy przyrost uczestników rok do roku! Coraz bogatszy program merytoryczny.

Tym razem przewodniczyłem Komitetowi Organizacyjnemu. Prowadziłem też dwa panele:

Pierwsza rodzinna instytucja finansowa w Polsce – wartości rodzinne vs. korporacyjne. Chodziło o wykorzystanie TFI jako narzędzia wspierającego trwałość firm oraz procesy sukcesyjne.

Goście ze świata – Rodzinni o sile wymiany (częściowo w języki angielskim) podczas którego z gośćmi z Ukrainy i Litwy rozmawialiśmy o sytuacji firm rodzinnych w naszych krajach i szansach na transfer doświadczeń. Sponsorem była nasza firma: Korycka, Budziak & Audytorzy

Jako ekspert zaś zostałem zaproszony przez firmę PMDG prowadzącą pod patronatem stowarzyszeniaInicjatywa Firm Rodzinnych projekt Sukcesja do panelu Sukcesja z sukcesem. Mówiłem o konieczności nie pomijania w planowaniu sukcesji tych członków rodziny, którzy nie są aktywni biznesowo. Niestety, wiele procesów sukcesji rozbija się o konflikty rodzinne o poczucie godności, sprawiedliwości, różnego traktowania dzieci i wnuków tych samych założycieli. A prawo często stoi po stronie pomijanych. Mam nadzieję, że uzupełniłem myślenie słuchaczy o ten wymiar.

Poza programem merytorycznym najbardziej w pamięci zapadły mi fantastyczna atmosfera wśród publiczności podczas spektaklu Exterminator w Scenie Na Woli Teatru Dramatycznego a także końcowy bal, którego wcale nie zakończyło zwinięcie się orkiestry o 2:30 ….

Tegoroczna edycja pokazała siłę i rozpoznawalność polskiego środowiska firm rodzinnych.

GALERIA ZDJĘĆ POD TYM LINKIEM A RELACJA POD TYM

Zobacz również