rekrutacja rodziny do firmy rodzinnej – zasady ogólne

Nie jest tak, że same więzy rodzinne tworzą pracownika lub pozycję w firmie rodzinnej. Jakiś automatyzm wchodzi w grę jedynie w przypadku spadkobrania. Ale spadkobrania w sukcesji powinno się moim zdaniem unikać. Także i w ramach rodziny, jej członkowi mogą dzielić się na różne grupy. Podzielę się swoimi refleksjami w tym obszarze.

Zatrudnienie członka rodziny w Firmie to nie przywilej dla niego, ale wyraz nadziei i oczekiwania Rodziny, że dana osoba dołoży wszelkich starań dla potwierdzenia, że preferencje wobec niej w porównaniu z innymi osobami były uzasadnione. To powinien być element przygotowania do realizacji Planu Sukcesji.

Członkowie rodziny powinni być zachęcani do obejmowania stanowisk operacyjnych, jednak w zależności od ich predyspozycji oraz faktycznych możliwości Firmy. Przy obsadzaniu istniejących już stanowisk członkami należy dbać o to aby osoby, które dotychczas obsadzały to stanowisko i jedynym powodem ich zastąpienia przez członka Rodziny są preferencje rodzinne, otrzymały odpowiednią satysfakcję w zakresie rozwoju zawodowego i nie odczuły pogorszenia swojej pozycji zawodowej, finansowej i społecznej z powodu ustąpienia swojego miejsca członkowi Rodziny.

Członkowie Rodziny powinni mieć pierwszeństwo przy nominowaniu na określone stanowisko w Firmie jedynie w sytuacji, gdy członek Rodziny będzie miał nie gorsze predyspozycje od kandydata spoza niej.

Wyjątkami od tej zasady są sytuacje:

• wymuszonego awansu kiedy zakłada się, że członek rodziny szybko uzupełni swoje umiejętności a nie dzieje się to z pokrzywdzeniem pracowników (np. przesunięcie lub pogorszenie warunków pracy aby ‘zrobić miejsce’ dla członka Rodziny). Gdy członek Rodziny nie spełnia pokładanych nadziei, to powinien być dla dobra jego, Firmy i Rodziny wycofany ze swojego stanowiska.

• awaryjne, wynikające z kryzysu zaufania do pracownika, kiedy zatrudnienie członka Rodziny mimo braku kompetencji zawodowych następuje z powodu kryteriów lojalności i rozumienia celów Rodziny jako priorytetowych wobec wszelkich innych. 

W następnym wpisie zajmę się typowymi różnicami w traktowaniu członków rodziny w zależności od tego, skąd się w niej znaleźli.

Zobacz również