Przekonać seniorów do cyfryzacji biznesu. Wyzwanie dla sukcesorów

 

Poproszono mnie o komentarz w radiowej Jedynce świeży raport Deloitte z globalnego badania wśród 575 liderów nowego pokolenia z 53 krajów na temat wyzwań, z jakimi muszą się oni zmierzyć przejmując stery firm rodzinnych. Okazuje się, że największym wyzwaniem jest cyfryzacja. Badanie potwierdza moje intuicyjne przeświadczenie, że młodsze pokolenie prawdziwą wartość dodaną do przejmowanego od seniorów biznesu wniesie poprzez swoje naturalne oswojenie z cyfryzacją. Stoją oni przed koniecznością przełamania pewnej bezwładności struktur stworzonych przez pokolenie rodziców, które przez lata działały, a nie mają przyszłości dla pokolenia sukcesorów.

Tym samym wyzwanie sukcesyjne staje się w istocie wyzwaniem strategicznej restrukturyzacji biznesu, a nie prostej kontynuacji. Nie każdy sukcesor może czuć się na siłach podjąć to wyzwanie. Jestem przeświadczony, że pojawia się nowa odmiana zarządzania: ZARZĄDZANIE SUKCESYJNE.

Wraz z praktykami zarządzania wspieramy oba pokolenia w praktycznych wdrożeniach zmian strategii, szukając tego co waro kontynuować, a co niezbędne do zmiany. Co najważniejsze, nie wspieramy tylko radą, ale bierzemy odpowiedzialność za wdrożenie zmian w biznesie w perspektywie zmiany pokoleniowej. Więcej na stronie dedykowanej nowej linii biznesowej KBA

 

 

Zobacz również