O czym piszę

onas_budziak

O największym WYZWANIU firmy rodzinnej – tj. o udanej sukcesji. O tym, co z praktycznego punktu widzenia może być przydatne aby rodzina biznesowa mogła kontynuować swoją misję przez pokolenia.

O RODZINIE biznesowej, dla której firma rodzinna jest podstawą nie tyle zarabiania na życie ale sensem życia i bycia razem, tworzenia i modyfikowania wartości przez pokolenia.

O tym, że same TESTAMENTY nie wystarczą aby biznes dalej się rozwijał.

O wzbogacaniu KAPITAŁU LUDZKIEGO rodziny przez nowych jej członków.

O budowaniu MOSTÓW między POKOLENIAMI.

O znajdowaniu DROGI w gęstwinie problemów,

O szukaniu nowych ŹRÓDEŁ inspiracji.

O budowaniu STRUKTUR wzmacniających rodzinę i jej związek z firmą.

O korzystaniu z DOŚWIADCZEŃ innych.

O PLANOWANIU SUKCESYJNYM, KTÓRE JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ PLANOWANIE SPADKOWE.

Obrazem tych tematów jest przedstawiona fotografia. Kamienny most nad potokiem w gęstwinie, łączący ze sobą stare drzewa z młodymi i wyznacza drogę do pokonania przeszkody.

Zamów książkę / e - Booka

Sukcesja w rodzinie biznesowej

ksiazka


To nie przypadek, że średni wiek życia firmy na świecie waha się pomiędzy 25 a 30 lat, niewiele mniej niż okres biznesowej aktywności jednego pokolenia. Andrzej Blikle w słowie wstępnym do niniejszej książki: Mija ćwierć wieku od transformacji ustrojowej, w wyniku której polska gospodarka socjalistyczna zmieniła się w rynkową.

ZAMÓW…

Esencja sukcesji

ksiazki1


W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989,

ZAMÓW…