Forum Debaty Publicznej

Ważny dzień dla firm rodzinnych, w którym aktywnie uczestniczyłem. Firmami rodzinnymi zajął się Pan Prezydent Bronisław Komorowski w ramach Forum Debaty Publicznej. Sprawy barier w rozwoju i sukcesji rodzinnych biznesów zostały wreszcie zauważone.

Choć Pan Prezydent skupił się na MŚP rodzinnych – to może po tym spotkaniu zrozumie lepiej także potrzebę działania na rzecz także i ekspandujących firm, które zaczynają się globalizować. Tu też potrzebne jest wsparcie władzy.

Jak zauważyła Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, rodziny biznesowe tym się różnią od pozostałych rodzin, że nie zwracają się do Państwa Polskiego o wsparcie pieniężne, o zapomogi, o pracę ale płacąc podatki same tworzą dochody Państwa i dają pracę.

RPO u PREZYDENTA 2013-11-13-206

Rolę rodzin biznesowych jako stabilizatora gospodarki w obliczu zmian demograficznych podkreśliłPrezes IFR Profesor Andrzej Blikle.

Mam nadzieję, że razem z IFR uda nam się skłonić Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do promowania zmian ustawodawczych służących wspieraniu procesów stabilizacji i ekspansji polskich firm rodzinnych.

Zobacz również