etapy życia a sukcesja

Zegar biologiczny rządzi sukcesją. Kolejne pokolenia w swoich cyklach życia mierzą się ze zmieniającymi rolami. Dawni Juniorzy stają się Seniorami przekazującymi pałeczkę pokoleniu sukcesorów. Juniorzy z rozkosznych bobasów, przemieniają się w zbuntowanych nastolatków aby zmierzyć się z rolą partnerów życiowych, odpowiedzialnych rodziców i w końcu seniorów. Świadomość tych przemian przez oba pokolenia pomaga im w „zestrojeniu” się.

Etap dorosłości Juniora Wiek Juniora Charakterystyka dla Juniora Charakterystyka z perspektywy sukcesji
Młodzieńczy bunt < 17 -22 Zakończenie dojrzewania, pierwsze dorosłe wybory Próba zdefiniowania swojej roli w rodzinie biznesowej. Dlaczego mam być taki jak ONI?
Wejście w świat 22 -28 Pierwsze trwałe miłości, zajęcia, przyjaźnie, wybory wartości i aspiracji, stylu życia Testowanie możliwości własnych i odpowiedzi świata na własne działania. Nie widać jeszcze konsekwencji dokonanych wyborów. Asekuracja ze strony rodziny.
Przemiana wieku „chrystusowego” 28-33 Pierwsze podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w celu wyboru (zmiany) struktury życia (z kim, jak, dlaczego i po co?). Często wybory te są dramatyczne i stresujące bo sprawiają wrażenie determinującego resztę życia Pora na dokonanie wyboru na resztę życia. Czas na decyzję o gotowości do wejścia w sukcesję lub obrania własnej drogi poza biznesem rodzinnym.
Urządzenie się 33-40 Próba zajęcia swojego miejsca w społeczeństwie Utrwalanie pozycji w rodzinie, firmie i społeczeństwie. Przejmowanie stopniowo roli od Seniora. Budowanie własnej przestrzeni w firmie rodzinnej.
Kryzys wieku średniego 40-45 Kwestionowanie struktury życia, pojmowania świata, wartości nim rządzących. Obnażenie własnych słabości. Doświadczenie uciekającego czasu. Często zbiegają się ze sobą dwa momenty – odejście Seniora i moment ostatecznego przekazania pałeczki z refleksją Juniora nad własnym losem i przeznaczeniem oraz dziedzictwem.
Dojrzałość 45-60 Konieczność dokonania wyborów tworzących ostateczną strukturę i cele życia Senior nie uczestniczy już operacyjnie w firmie kierowanej przez Juniora. Może jednak być jego mentorem. Często współpraca trzech pokoleń: ojców, synów i wnuków.
Przemiana w nestora 60-65 Podsumowania osiągnięć i niepowodzeń. Szukanie sposobu znalezienia spokoju ze światem. Niepokoje o zdrowie i zapewnienie spokoju. Niepokoje o przekazanie dziedzictwa. Niepokoje związane z własnym losem i pozycją w wyniku zmniejszenia własnej aktywności. Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego cyklu następstwa pokoleń przez Juniora. Przemiana Juniora w Seniora
Jesień życia 65 < Obserwacja wyników poczynionych wyborów. Interwencja emocjonalna i mentoringowa w firmę i rodzinę częstsza niż operacyjna.

 

Klasycznym przedstawieniem etapów dorosłego życia zajął się Daniel Levinson w latach 70-tych ubiegłego wieku. Określił on modelowe etapy, w których okresy przemian/kryzysów (wiersze czcionką zwykłą) przeplatają się z okresami stabilizacji (wiersze kursywą). Kolejne etapy stabilizacji są konsekwencjami wyborów dokonanych podczas przemian (kryzysów). A przebieg kryzysów jest uzależniony od subiektywnej oceny wyników kolejnych okresów stabilizacji.

Stosuję w mojej praktyce doradczej adaptację idei Levinsona użyteczne dla lepszego przyswojenia tej koncepcji dla problemów sukcesji. Choć jest ono dość schematyczne, ponieważ bazuje na doświadczeniu mężczyzn z kręgu kultury zachodniej to dobrze służy przekazaniu idei. Oczywiście, w konkretnych przypadkach przedziały wiekowe mogą się bardzo różnić, a wpływ otoczenia, a przede wszystkim płci może wprowadzić poważne modyfikacje do schematu.

W firmach rodzinnych na ten cykl nakłada się zmieniający obraz własnego życia i stosunku do firmy a także etap życia biznesu (np. opisany krzywą Greinera) i jego aktualna kondycja.

Czym młodszy wiek, tym Marzenie jest zwykle bardziej „odważne”, a wraz z doświadczeniem świat fantazji przybliża się do realiów. Rzecz w tym aby doświadczenie życiowe Seniorów nie „zabiło” całkiem choćby tej odrobiny fantazji, która jest niezbędna do śmiałego sięgnięcia wizją w przyszłość przez Juniorów. Wtedy różnice w podejściu do Marzenia różnych pokoleń będą się uzupełniały a nie konfliktowały.

Zobacz również